Moraliskt Syfte
(Mourkogiannis)

Kunskapscenter

   

Inspirera och leda en organisation mot en långsiktig hållbar konkurrensfördel. Förklaring till en realistisk bild beträffande Moraliskt Syfte/ Moral Purpose från Nikos Mourkogiannis. ('05)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är Moraliskt syfte? Beskrivning

I en artikel beträffande moraliskt syfte från Nikos Mourkogiannis, beskriver han fyra huvudsakliga ledarskapsideal. Dessa kan användas för att inspirera och att leda en organisation mot en långsiktigt hållbar konkurrensfördel. Enligt Mourkogiannis i "Strategy+Business Issue 41, Winter 2005", är ett moraliskt syfte en värdering som när det artikuleras appellerar till den medfödda känslan som finns hos några individer av vad som är rätt och vad som är meningsfullt. Kända ledare har lärt hur de kan använda moraliskt syfte för att tillåta dem att inspirera och leda deras organisation mot att uppnå en långsiktigt hållbar konkurrensfördel.


Mourkogiannis distingerar fyra kategorier av moraliskt syfte, som är mest framgångsrika och inflytelserika i dagens företag, med fyra motsvarande ledarskapsideal:

 1. Upptäcka. Här är typen av moral ”det nya”. Den moraliska grunden för handlingar är ”Jag har fritt fått välja det”. Den filosofiska bakgrunden för denna värdering kommer från den danska filosofen Søren Kierkegaard (1813-1855). Typiska exempel inkluderar innovativt teknologiska företag som IBM, Sony, Intel och Virgin.
 2. Överlägsenhet. Här är typen av moral är ”det goda”. Den moraliska grunden för handlingarna är att de utgör uppfyllelse. Den filosofiska bakgrunden för denna värdering kommer från den forntida grekiska filosofen Aristoteles (384 B.C. - 322 B.C.). Typiska exempel inkluderar professionella och kreativa företag som Berkshire Hathaway, The Economist, Apple och BMW. Jämför: Clarksons Grundläggande Principer Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings
 3. Oegennytta. Här är typen av moral ”den hjälpsamma”. Den moraliska grunden för handlingar är den förhöjda lyckan. Den filosofiska bakgrunden för denna värdering gavs av den skotska filosofen David Hume (1711-1776). Den typiska exemplen på organisationer inkluderar många politiska förändringar, välgörenheter och också Wal-Mart, Marriott och Body Shop.
 4. Hjältemod. Här är typen av moral  ”det effektiva”. Den moraliska grunden för handlingar är att den visar på prestation. Den filosofiska bakgrunden för denna värdering gavs av den tyska filosofen Friedrich Nietzsche (1844-1900). Typiska exempel inkluderar ambitiösa och djärva företag liksom S.G. Warburg, Microsoft, Ford och Exxon Mobil. Jämför: Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad

Varje moraliskt syfte på sitt eget sätt tvingar personalen som arbetar i denna organisation till att skriva om spelreglerna för deras industri och för att generera aldrig tidigare skådade resultat. Den bör genljuda med sensibilitet för kunder, anställda och andra beståndsdelar.


Ursprunget till det Moraliska syftets verktyg. Historia

De fyra moraliska syftena baseras på filosofiska traditioner som nämnts ovan.


Användningen av ramverket för Moraliskt syfte . Användningsområden

 • Den bidrar till anställdas moral, genom att upprätta en känsla av gemenskap och ett gemensamt ändamål som är grundat på en ömsesidig respekt.
 • Den främjar innovation genom att mottagliggöra personalen för marknadens villkor och möjligheter.
 • Den bemöter när man inte är riskbenägen i stora företag. Personer stimuleras till att söka lösningar inom ramverket för det valda moraliska syftet.
 • Den tillhandahåller ett unikt tema som tillåter personalen att förstå och göra den komplexa passformen mellan organisationen och dess handlingar, tillgångar och strategi lättare.
 • Företagsledare måste leda och anpassa det moraliska syftet i linje med strategin. Beskaffenheten hos det moraliska syftet bör hjälpa företaget till att avancera i dess miljö.

Styrkor med Moraliskt syftestänkande. Fördelar

 1. Som påstått ovan, så bidrar ett moraliskt syfte till de anställdas moral, främjar innovation, kan bemöta när man inte är så riskbenägen, och det erbjuder ett strategiskt tema.
 2. Också: moraliskt syfte finns också där de stora pengarna görs. Enastående långsiktiga resultat kan uppnås.
 3. Den avslöjer den bakomliggande mänskliga dynamiken hos ett företag, som är mycket viktig för de anställdas motivation och beteenden.
 4. Kraftfulla och hållbara kommunikationsmeddelanden, speciellt för vd:ar.
 5. Stark grund för att uppnå ett strategiskt genombrott.

Begränsningar med Moraliskt syfte kategorier. Nackdelar

 • Det finns ett antal andra moraliska idéer förutom de huvudsakliga fyra som beskrivs av Mourkogiannis. Dessa inkluderar tro på jämställdhet och universell rättvisa, religiös moral, lydnand inför myndighet och som det finns prejudikat på och patriotism.
 • Emellertid dessa andra idéer kan inte själva inspirera de anställda på sätt som kommer att göra att dessa koncept blir användbara som moraliska syften för de mest konkurrenskraftiga företagen.
 • Andra moraliska syften kan bli en dominerande modell med tiden eller, när omständigheter förändras. Jämför: Spiral Dynamics Modell Kontingenttheori Vroom
 • Ramverket av Mourkogiannis är ett klart realistiskt och kraftigt bidragande tillvägagångssätt för företagsledningens syfte.

Antaganden kring den Moraliska syftesteorin. Villkor

 • Den verkliga företagsledarens viktigaste roll är att vara i kontakt med och att agera på de moraliska strömmarna som har inflytande på honom eller hans kollegor.
 • Om ett företagetss företagssyfte är X, så kan dess strategi inte vara Y. Det kommer inte att fungera och det kanske även kan komma att vara skadligt.

Bok: Nikos Mourkogiannis - Purpose: The Starting Point of Great Companies -


Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_comments.asp, line 140 Failed to execute script: Http Status Code = 500

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_expert_tips.asp, line 797 Failed to execute script: Http Status Code = 500

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_resources.asp, line 1249 Failed to execute script: Http Status Code = 500

Jämför Moraliskt  Syfte med: Ashridge Missionsmodell  |  Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Clarksons Grundläggande Principer  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  Sju Överraskningar Porter  |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Aktieägares Perspektiv på Värde  |  Spiral Dynamics Modell  |  Kontingenttheori Vroom


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 24-4-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_expert_tips.asp, line 797 Failed to execute script: Http Status Code = 500

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_resources.asp, line 1249 Failed to execute script: Http Status Code = 500