Intrinsiek Stakeholder Commitment
De Normatieve Benadering

Kenniscentrum

   

De Normatieve Benadering. Verklaring van Intrinsiek Stakeholder Commitment van Berman, Wicks, Kotha, Jones en Freeman.

Inhoud

  1. Samenvatting
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Hulpbronnen
  6. Afdrukken

Intrinsiek Stakeholder Commitment wordt beschreven door Berman, Wicks, Kotha, Jones (Academy of Management Journal; Oct99, Vol. 42 Issue 5). Zij gebruiken vroeger werk van Edward Freeman over de Normatieve Aanpak.


Wat is Intrinsiek Stakeholder Commitment? Definitie

Dit model wordt het intrinsieke of normatieve stakeholder commitment model genoemd omdat de belangen van stakeholders intrinsieke waarde hebben. Deze belangen spelen in het besluitvormingsproces bij een onderneming voorafgaand aan strategische overwegingen, en zij vormen een moreel fundament voor de corporate strategie zelf.


Normatieve aanpakken van stakeholder theorie stellen dat:


Managers aandacht zouden moeten besteden aan de belangrijkste stakeholder relaties.


Volgens dit perspectief, zijn management relaties met stakeholders gebaseerd op normatieve, morele commitments. Eerder dan op een wens om die stakeholders alleen maar te gebruiken om winsten te maximaliseren. In het kort, stelt een bedrijf bepaalde fundamentele morele beginselen vast. Deze sturen hoe het bedrijf zijn zaken doet, in het bijzonder met betrekking tot de manier waarop het stakeholders behandelt. En het bedrijf gebruikt die principes als basis voor besluitvorming.

intrinsiek stakeholder commitment normatief aanpak …ťn ontstaanswijze van dit normatieve model is het feit dat bedrijfbesluiten stakeholder resultaten beÔnvloeden. De ethiek, in het algemeen, behandelt verplichtingen die zich voordoen wanneer besluiten van een individu of van de vertegenwoordiger (agent) van een bedrijf anderen beÔnvloeden; ongeacht wat precies een ethisch besluit eigenlijk inhoudt, worden besluiten die zonder enige overweging van hun effect op anderen worden genomen gewoonlijk verondersteld om immoreel te zijn. Donaldson en Preston (1995) verwoordden de implicaties goed van deze zienswijze op stakeholder management door te verklaren dat de stakeholder belangen intrinsieke waarde hebben. Dit houdt in dat bepaalde eisen van stakeholders gebaseerd zijn op fundamentele morele principes. Zij zijn niet gerelateerd aan de instrumentale waarde van stakeholders voor een bedrijf. Een bedrijf kan deze claims niet negeren of inkorten, simpelweg omdat het nakomen van hen zijn strategische belangen niet dient, of strategisch ongelegen komt. Op een bepaalde manier, zijn deze eisen onafhankelijk van, en zouden moeten worden geadresseerd voorafgaand aan, corporate strategische overwegingen. De belangen van stakeholders worden verondersteld om het fundament van de Corporate Strategie zelf te vormen. Zij vertegenwoordigen wat wij als bedrijf zijn, en wat wij denken dat belangrijk is.

Gezien zulk een stakeholder oriŽntatie, vormt een bedrijf zijn strategie rond bepaalde morele verplichtingen naar zijn stakeholders. In deze lijn, een Kantiaanse houding (Bowie, 1994; Evan & Freeman, 1983), een feministisch perspectief (Wicks, Gilbert, & Freeman, 1994), en een fair contracts approach (Freeman, 1994; Phillips, 1997) dit zijn voorbeelden van morele principes die het normatieve fundament kunnen vormen voor stakeholder-georiŽnteerd management. Freeman en Gilbert maakten dit perspectief expliciet:

Wij kunnen ethiek en strategie niet verbinden. Tenzij er een punt is van kruising tussen de waarden en de ethiek die wij erop na houden, en de bedrijfspraktijken die deze waarden en ethiek weergeven. Om strategie te bouwen op ethiek en een proces te vermijden dat erg lijkt op een post hoc rationalisatie van wat wij eigenlijk gedaan hebben, moeten wij vragen: Ąwaar staan wij voor?ď in samenhang met onze strategische besluiten. (1988)

De tweede ontstaanswijze van een normatieve stakeholder oriŽntatie die op morele principes wordt gebaseerd, is het argument dat het maken van een strategisch commitment naar moraliteit niet alleen conceptueel ontsierend is, maar ook ondoeltreffend is. Ethische principes strategisch toepassen betekent dat een bedrijf alleen handelt volgens morele principes wanneer dit in haar voordeel is. Toch is dat per definitie helemaal niet het volgen van ethische principes. Bovendien beweerden Quinn en Jones (1995) dat als het doel van ethisch te handelen is om een goede reputatie te verwerven, die, op haar beurt, een bedrijf van economische voordelen zal voorzien, waarom dan niet direct de goede reputatie nastreven zonder de intellectuele excursie in morele filosofie? In sommige gevallen zal, natuurlijk, het gevraagde gedrag samenvallen met dat wat gedicteerd wordt door de ethiek, maar in andere gevallen ook niet. Welk verschil maakt de ethiek als men instrumenteel zonder verwijzing naar ethiek kan handelen?

Vanuit een praktisch perspectief, beweerde Jones (1995) dat de instrumentele voordelen van stakeholder management paradoxaal slechts uit een echt commitment aan ethische principes voortvloeien. Hij beweerde dat bedrijven die stakeholder relaties bouwen en onderhouden gebaseerd op wederzijds vertrouwen en samenwerking, een concurrentievoordeel zullen hebben op andere bedrijven die niet op deze wijze handelen (cf. Barney & Hansen, 1994). Als het commitment van een bedrijf aan vertrouwen en samenwerking eerder strategisch dan intrinsiek is, zal het voor het bedrijf moeilijk zijn om de oprechte manier en reputatie (Frank, 1988) te handhaven die wordt vereist voor haar differentiŽle wenselijkheid als economische partner. Met andere woorden, betrouwbaarheid, eerlijkheid, en integriteit zijn moeilijk voor te wenden. Aldus, om de instrumentale vruchten van stakeholder management te oogsten, moet een bedrijf geŽngageerd zijn aan ethische relaties met stakeholders. Ongeacht de verwachte voordelen. Strategisch toegepaste morele commitments zijn niet echt moreel. En, zij kunnen paradoxaal genoeg niet de gewenste strategische resultaten veroorzaken.


Intrinsiek Stakeholder Commitment | Normatieve Benadering Forum
  Stakeholders in Mine Project Development
Indigenous community owners of surface lands are no longer passive participants of the mining businesses. At the contrary, nowadays they have become very active stakeholders with a veto right on the project development. Even more than central governm...
     
 
  Business Ethics and Stakeholder Management
Stakeholders' Intrinsic Value Perspective implies that as a manager you should never harm stakeholders in a non-ethical way. For example you should not take advantage of your employees, you should not cheat on your customers and business partn...
     
 
  What Kind of Values Should Have the Code of Ethics?
I think is neccesary define which values should have the stakeholders, because if the most of them have the economic aspect at their first and the only interest then I think wil be very dificut to obtain an advance in this topic, I suggest that thi...
     
 
  External and Internal Forces
How do the external change forces influence the organisation?...
     
 
  Adopting the Code of Ethics
What are the motivations for adopting the code of ethics using the normative form and using the instrumental form of stakeholder theory?...
     
 
  What is Normative Management?
What does normative management mean?...
     
 

Intrinsiek Stakeholder Commitment | Normatieve Benadering Special Interest Group


Special Interest Group

Intrinsiek Stakeholder Commitment | Normatieve Benadering Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Intrinsiek Stakeholder Commitment | Normatieve Benadering Premium
  Building Trust in your Firm
One clear advantage of deploying an intrinsic stakeholder commitment philosophy is that it it is very strong in building trust between the business and the stakeholders / civic society as a whole. Because the firm is inherently interested in building...
     
 

Expert Tips (ENG) - Intrinsic Stakeholder Commitment | Normative Approach Premium
 

Stakeholder Capitalism (Freeman)

Professor Freeman has recently published a formidable article about this subject in the Journal of Business Ethics (2007-74:303-314). In his article c...
Usage (application): Stakeholder Management
 
 
 

How to Effectively Conduct a Stakeholders Meeting?

Here are a few tips to effectively manage a stakeholders meeting:
1. Try to avoid getting into details and drawn into a conversation about a lo...
Usage (application): Stakeholder Meetings, Best Practices
 
 
 

The Maturity Stages of Corporate Responsibility

Simon Zadek provides a useful best practice five-stage maturity model of how organizations deal with Corporate Responsibility:
- Defensive: deny ...
Usage (application): Organizational Development, Corporate Responsibility Maturity
 
 

Hulpbronnen - Intrinsiek Stakeholder Commitment | Normatieve Benadering Premium
 

Nieuws

Intrinsiek Stakeholders
     
 

Nieuws

Normatief Stakeholders
     
 

Video's

Intrinsiek Stakeholders
     
 

Video's

Normatief Stakeholders
     
 

Presentaties

Intrinsiek Stakeholders
     
 

Presentaties

Normatief Stakeholders
     
 

Meer

Intrinsiek Stakeholders
     
 

Meer

Normatief Stakeholders
     

Vergelijk met Intrinsiek Stakeholder Commitment: Strategisch Stakeholdermanagement  |† Zeven Tekenen van Ethische Ineenstorting  |† Moreel Doel  |† Value Based Management (Waardesturing)  |† Clarkson-principes  |† Strategische Intentie  |† Aandeelhouderswaardeperspectief  |† Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief)  |† Stakeholderanalyse  |† Stakeholders in Kaart Brengen (Stakeholder Mapping)


Keer terug naar Management Discipline: Ethiek & Verantwoordelijkheid  |† Human Resources  |†† Leiderschap  |† Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 25-4-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.