Programledning och Projektledning

   

Program- och Projektledning. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)

Program- och Projektledning


Affärsprocessmodellerande

Angreppssätt vid Förändringar Kotter

Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar Goldratt

Belbin Teamroller

Demings Cykler (PDSA / PDCA)


DICE Ramverk BCG

Dimensioner på Relationsarbete Butler

Earned Value Management EVM

Förvärvs och Integrations Angrepssätt

Förändring av Organisationskulturer Trice och Beyer

Förändringsdimensioner Pettigrew och Whipp

Förändringsekvationen Beckhard

Förändringsfaser Kotter

Förändringsledningens Isberg

Gantt Schema

Glömma, Låna och Lära Ramverk Govindarajan och Trimble

Intressentanalys

Intressentkartläggning, Intressentmappning

IPMA Competence Baseline (ICB)

Kaizen Filosofin

Katastrof Teori Thom

Kostnadsnyttoanalys


Kraftfältsanalys Lewin

Kulturdimensioner Hofstede

Ledarskapsstilar, Ledarstilar Goleman

Minneskartor (Mind Mapping)

MSP-metoden OGC

Målstyrning (MBO) Drucker


Lägga till en metod / modell


Nyckelpersoners Värdeperspektiv

OPM3-modellen PMI

Organisatoriska Konfigurationer Mintzberg

PDSA, PDCA, Demings Cykler

PMBOK PMI

PMMM Modell Reiss

Portföljanalys

Positiv Avvikelse Pascale och Sternin

Programmognadsgradsmodell (PMMM) Reiss


Projektledningsprocessen PMBOK PMI

PRINCE2 Metodologin

RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell

SMART Drucker

Strategiledningskontor Kaplan och Norton

Strategisk Samordnading Venkatraman

Team Management Profilen, Teamkomposition Margerison och McCann

Teorin om Begränsningar Goldratt

Teori om Planerat Beteende Ajzen

Teori om Redogörat Aktion Ajzen

Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider

Utkontraktering

Utvecklingsskeden för ett team lag Tuckman

Value Engineering Miles

mer

 

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_comments.asp, line 140 Failed to execute script: Http Status Code = 500


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 24-4-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.