Programmamanagement en Projectmanagement

   

Programma- en Projectmanagement. Methodes, Modellen en TheorieŽn (A-Z)

Programma- en Projectmanagement


Appreciatief Onderzoek Cooperrider

Belbin Teamrollen

Benaderingen voor Verandering Kotter

Catastrofetheorie Thom

Competentie Baseline van IPMA


Culturele Dimensies Hofstede

DICE-Raamwerk BCG

Dimensies van Relationeel Werk Butler

Dimensies van Verandering Pettigrew Whipp

Earned Value Management EVM

Fusie- en Overnameaanpakken

Gantt Grafiek

Gedrag bij Verandering Ajzen

IJsberg van Verandermanagement

Implementatiemanagement KrŁger

Kaizen Filosofie

Knelpuntentheorie (Theory of Constraints) Goldratt

Kosten-batenanalyse

Krachtenveldanalyse Lewin

Kwaliteitscirkel van Deming PDSA

Leiderschapsstijlen Goleman


Management by Objectives Drucker


Voeg een methode / model toe


Mindmappen

Modelleren van Bedrijfsprocessen

MSP OGC

Ontwikkelingsstadia van Teams Tuckman

OPM3 PMI

Organisatorische Configuraties Mintzberg

PMBOK PMI

PMMM Reiss

Portefeuilleanalyse

Positieve Deviatie Pascale Sternin

PRINCE2 CCTA

RACI (RASCI)

SMART Drucker


Stakeholderanalyse

Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief)Stakeholders in Kaart Brengen (Stakeholder Mapping)

Strategie-Office Kaplan Norton

Strategische Afstemming Venkatraman

Teammanagementprofiel Margerison McCann

Teams, Ontwikkelingsstadia Tuckman

Theorie van Beredeneerde Actie Ajzen Fishbein

Uitbesteden (Uitbesteding)

Veranderen van Organisatieculturen Trice Beyer

Veranderingsdimensies Pettigrew Whipp

Veranderingsfactoren Pettigrew Whipp

Veranderingsfasen Kotter

Vergeet Leen Leer Govindarajan Trimble

Vergelijking voor Verandering Beckhard

Waardetechniek (Value Engineering) Miles

meer

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '8007000e'

[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Not enough space on temporary disk.

/menu_comments.asp, line 140 Failed to execute script: Http Status Code = 500


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 26-3-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.